Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında E-Ticaret Sektörü Rakamları ve Değerlendirmeler

Author :  

Year-Number: 2023-71
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-29 00:17:46.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 4164-4176
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

E-ticaret sektörü küresel olarak son yıllarda gözlemlenen çeşitli değişkenlerin etkisi ile değişmekte ve gelişmektedir. Bu değişkenlere örnek olarak internet altyapısının, akıllı telefon, tablet ve bilgisayar teknolojilerinin yaygınlaşması, modern insanın günlük yaşamında dijital dünyada daha fazla yer almaya başlaması, tüketici tercihlerinin değişimi, Covid-19 pandemisi örnekler olarak sunulabilir. Bu değişim ve gelişim sürecinde bilime ve akademiye düşen görev ise ölçebilmek, araştırma konusu olan sorulara cevap üretebilmek, fikirler ve teoriler ortaya koyabilmektedir. Ölçüme odaklanan bu çalışmada e-ticaret sektörünün dününü, bugününü ve yarınını değerlendirebilmek amacıyla ikincil verilere, istatistiklere ve rakamlara dayalı olarak değerlendirmeler yer almaktadır. Çalışmada hem Cumhuriyetin 100. yılında e-ticaret sektörünün durumunu ortaya koymak hem de literatüre gelecek araştırmalar için katkı sunmak amaçlanmaktadır. Çalışmada 2023 yılında Türkiye ve Dünyada e-ticaretin hacmi, büyüme hızı, ticaret içerisindeki payı, tüketicilerin alışveriş tercihleri karşılaştırılmakta ve 2019-2023 yılları arasındaki 5 yıllık süreçte Türkiye’de e-ticaretin durumu verilerin karşılaştırılması ile değerlendirilmektedir. 2019-2023 yılları arasında e-ticarette kullanılan ödeme yöntemlerindeki farklılaşma, e-ticaret sektörünün TL olarak hacmi, sipariş adetleri, e-ticaretin yıldan yıla genel ticaret içerisindeki payı, e-ticaretin GSYH içerisindeki payı, perakende e-ticaretin perakende genel ticaret içerisindeki payı, yıllara göre e-ticaret işletme sayıları, Türkiye’deki illere göre yıldan yıla işletme dağılımları, e-ticaret kapsamında en büyük sektörlerin yıldan yıla hacim değişimleri, e-ticarette yıldan yıla platform tercihleri, yıldan yıla internet üzerinden gerçekleştirilen kartlı ödeme işlem sayıları ve hacmi çalışma kapsamında değerlendirilen veriler olarak yer almaktadır.

Keywords

Abstract

The e-commerce sector is changing and developing globally with the influence of various variables observed in recent years. Examples of these variables include the spread of internet infrastructure, smartphone, tablet and computer technologies, the increasing involvement of modern people in the digital world in their daily lives, the change in consumer preferences, and the Covid-19 pandemic. In this process of change and development, the duty of science and academia is to measure, produce answers to the questions that are the subject of research, and put forward ideas and theories. Focusing on measurement, this study includes evaluations based on secondary data, statistics and figures in order to evaluate the past, present and future of the e-commerce sector. The study aims to reveal the situation of the e-commerce sector in the 100th anniversary of the Republic of Türkiye and to contribute to the literature for future research. In the study, the volume, growth rate, share of e-commerce in general commerce, and shopping preferences of consumers in Turkey and the world in 2023 are compared, and the situation of e-commerce in Turkey in the 5-year period between 2019 and 2023 is evaluated by comparing the data. Difference in payment methods used in e-commerce between 2019-2023, volume of the e-commerce sector as TL, order numbers, share of e-commerce in general commerce from year to year, share of e-commerce in GDP, share of retail e-commerce in general retail commerce , number of e-commerce businesses by year, business distribution in cities by year in Turkey, volume changes of the largest sectors within the scope of e-commerce from year to year, platform preferences in e-commerce from year to year, number and volume of card payment transactions made on the internet from year to year are included as data evaluated within the scope of the study.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics