Yüzücülerin Ergojenik Madde Kullanım Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: 2024-01-25 17:45:17.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 55-73
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı Kahramanmaraş ve Malatya’daki yüzücülerin ergojenik madde kullanım bilgi düzeylerini incelenmektir. Çalışmaya 14-25 yaş aralıklarında 110 erkek ve 73 kadın olmak üzere 183 lisanslı sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılara demografik bilgi formu, ergojenik yardımcılar hakkındaki bilgi ve faydalanma düzeyleri ölçeği ve ergojenik yardımcıların kullanım seçenekleri ve tercih nedenleri belirlenmiştir. Toplanan verilerin analizleri IBM SPSS Statistics 25.0 istatistiksel paket programı ile analiz edilmiştir. Çalışmaya katılan Malatya ve Kahramanmaraş’taki yüzücülerin (%56.6)’sının ergojenik yardımcılar hakkında bilgi sahibi oldukları ve (%64.5)’inin lisans mezunu olmasından dolayı, yüzücülerin ergojenik yardımcılar hakkında bilgi düzeyleri ile eğitim seviyeleri arasında anlamlı bir ilişki görülmüştür (p<0.05). Kısa sürede istenilen performansa ulaşmalarını sağlayacak olsa da, yasal olmayan madde ve yöntemleri kullanmadıkları, sağlıklarını tehdit edebilecek madde ve uygulamalardan kaçındıkları görülmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the ergogenic substance use knowledge levels of swimmers in Kahramanmaraş and Malatya. 183 licensed athletes, 110 men and 73 women between the ages of 14-25, participated in the study voluntarily. A demographic information form, a knowledge and benefit level scale about ergogenic aids, and the usage options of ergogenic aids and their reasons for preference were determined for the participants. The collected data were analyzed with the IBM SPSS Statistics 25.0 statistical package program. Since 56.6% of the swimmers in Malatya and Kahramanmaraş who participated in the study were knowledgeable about ergogenic aids and (64.5%) were undergraduate graduates, a significant relationship was observed between the swimmers' level of knowledge about ergogenic aids and their education level (p<0.05). ). It has been observed that they do not use illegal substances and methods, even though they will enable them to achieve the desired performance in a short time, and they avoid substances and practices that may threaten their health.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics