Yönetim Alanında Tasarım Odaklı Düşünme Üzerine Sistematik Literatür Taraması

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 2
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-22 04:39:55.0
Language : Türkçe
Konu : Yönetim ve Organizasyon
Number of pages: 182-197
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojinin hızla gelişmesi ve insan yaşamına sorunsuz bir şekilde entegre edilmesi ihtiyacı, tasarım odaklı düşünmenin hem akademik hem de pratik düzeyde geniş bir ilgi görmesine yol açmıştır. Yoğun ilgi, alanın yönetim bağlamında teorik temelleri ve kavramsal yapısına ilişkin eleştirileri gündeme getirmiştir. Bu nedenle, yönetim alanında tasarım odaklı düşünmenin teorik perspektiflerini netleştirmek ve birikmiş bilgi temelinde bütünleştirici bir çerçeve geliştirmek önemlidir. Bu bağlamda, Web of Science (WoS) veri tabanından ulaşılan 88 makale üzerinde, PRISMA standartlarına uygun bir şekilde ve Teori Konsept Karakter Metodoloji (TKKM) analitik çerçevesini kullanarak sistematik bir literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Sistematik literatür taraması kapsamında, TKKM çerçevesi benimsenerek, (i) literatürün sistemli bir şekilde gözden geçirilmesi, (ii) alanın yönetim teorileri içindeki konumunun belirlenmesi, (iii) teorik kapsamının genişlemesine katkı sağlanması ve (iv) gelecekteki araştırmalar için kapsamlı bir gündem oluşturulması amacıyla ileriye yönelik bir katkı sağlanmıştır. Araştırma, üç teorik perspektifi (inovasyon teorileri, örgüt kuramları ve yeni trendler) ve aynı zamanda araştırma boşluklarını ortaya koymaktadır. Bu çalışma, Türk literatüründe ilk defa uygulanan TKKM analitik çerçevesi, akademisyenlere sistematik literatür araştırmalarını titiz, geçerli ve güvenilir bir şekilde yürütmeleri için yeni bir perspektif sunmaktadır. Araştırmanın, uygulayıcılara derin bir farkındalık kazandırarak, alanın gelecekteki eğilimlerini değerlendirmelerine yardımcı olması beklenmektedir.

Keywords

Abstract

An increasing number of academics and practitioners are interested in design thinking due to the need for technology to advance quickly and seamlessly into human existence. The conceptual framework and theoretical underpinnings of design thinking in the context of management have come under fire as a result of this considerable attention. It is essential to elucidate the theoretical foundations of design thinking in management and develop a comprehensive framework grounded in the existing body of knowledge. A systematic literature review that followed PRISMA criteria and the Theory-Concept-Character-Methodology (TCCM) analytical framework was conducted on 88 articles from the Web of Science (WoS) database to accomplish this goal. The TCCM framework was used during the stage of systematic literature review, which aided in (i) conducting a thorough review of the literature, (ii) determining how design thinking fits into the framework of management theories, (iii) expanding the theoretical scope, and (iv) creating a comprehensive agenda for future research. The study identified research gaps and presented three theoretical approaches (organizational theories, new trends, and innovation theories) that contributed to the field's future direction. Since this study is the first to apply the TCCM analytical framework to Turkish literature, it offers a novel viewpoint to support scholars in conducting methodical literature searches with the reliability, validity, and precision of their results. Professionals should get a comprehensive understanding of the research, which will enable them to identify new trends in the field.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics