Avrupa’da Aşırı Sağın Yükselişinin Nedenleri Üzerine Bir Analiz

Author:

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 2
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-22 04:44:40.0
Language : Türkçe
Konu : Uluslararası İlişkiler
Number of pages: 235-246
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Avrupa ve Avrupa Birliği’nin (AB) değerleri, aşırı sağ görüşler karşısında gerçek bir meydan okumayla karşı karşıya kalmıştır. Avrupa’da artan yabancı düşmanlığının/ırkçılığın yükseliş nedenlerini ekonomi, göç/düzensiz göç, AB’nin Doğu genişlemesi, 2008 küresel ekonomik krizi, İslamofobi ve terörizm temelinde incelemeyi amaçlayan bu makalede, Avrupa’da yapılan/yapılacak seçimlerde aşırı sağ görüşlere sahip olmayan partilerin/liderlerin oy kaygısıyla, yabancı düşmanı söylemleri görece kullanma yoluna gitmelerinin, Avrupa’nın ve AB’nin geleceği için sorunlu olduğu saptaması yapılmıştır. Diğer bir ifadeyle, Avrupa’da aşırı sağ partiler iktidarda olmasalar bile görüşleri üzerinden dolaylı da olsa iktidarın politikalarını etkileme şansına sahip olmaktadırlar. Giriş ve sonuç bölümü dışında dört bölümden oluşan bu makaleye, milliyetçilik, ırkçılık, vatanseverlik ve yabancı düşmanlığı üzerine kısa bir kavramsal açıklamayla başlanmıştır. Böylece makalede kullanılan yabancı düşmanlığı ve ırkçılık kavramlarının anlaşılır kılınması hedeflenmiştir. Akabinde, Avrupa’da ekonominin refah devletiyle bağlantısı üzerinden göçmenler ve aşırı sağ ilişkisi tarihsel boyutu da dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Sonrasında, Avrupa’da aşırı sağın yükselişine gerçek bir etki yapan AB’nin Doğu genişlemesi ve 2008 küresel ekonomik krizi, çok yönlü olarak ele alınmıştır. Son olarak, özellikle Arap Baharı sonrasında gerçekleşen düzensiz göç, İslamofobi ve terörizm Avrupa’da aşırı sağın yükselişi üzerinden irdelenmiş ve konu güncele getirilmiştir. Makale sonuç bölümünde Avrupa’da aşırı sağın yükselişinin nedenleri ve sonuçları üzerine yapılan genel bir değerlendirmeyle tamamlanmıştır.

Keywords

Abstract

Europe and the values of the European Union (EU) face a real challenge from far-right views. This article aims to examine the reasons for increasing xenophobia/racism in Europe based on the economy, migration/irregular migration, the Eastern expansion of the European Union (EU), the 2008 global economic crisis, Islamophobia, and terrorism. In this article, it has been determined that the use of xenophobic discourses by parties/leaders who do not have far-right views in the elections held/to be held in Europe, out of concern for votes, is problematic for the future of Europe and the EU. In other words, even if far-right parties in Europe are not in power, they have the chance to influence the policies of the government, albeit indirectly, through their views. This article, which consists of four chapters except the introduction and conclusion, starts with a brief conceptual explanation of nationalism, racism, patriotism and xenophobia. Thus, it is aimed to make the words xenophobia and racism used in the article understandable. Subsequently, the relationship between the economy, welfare state, immigrants, and the far right in Europe was evaluated from a historical perspective. Afterwards, the Eastern enlargement of the EU and the 2008 global economic crisis, which had a real impact on the rise of the far right in Europe, were discussed from different aspects. Finally, the study is up-to-date by discussing irregular migration, especially after the Arab Spring, Islamophobia, and terrorism through the rise of the far right in Europe. The article is completed in the conclusion section with a general evaluation of the causes and consequences of the rise of the far right in Europe.

Keywords