Engellilik Bağlamında Makro Sosyal Hizmet ve Sivil Toplum Kuruluşları Üzerine Bir Değerlendirme

Author:

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 2
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-22 04:45:36.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Hizmet
Number of pages: 247-259
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Engellilik, erişilebilir olmayan yapı ve sistemlerden dolayı bireyin hayatını sınırlayan bir olgudur. Bu durum engellilerin günlük yaşantılarında çeşitli problemlerle karşılaşmalarına neden olmaktadır. Sosyal hizmet mesleği engelli bireylerin yaşadıkları problemleri çözme amacıyla mikro, mezzo ve makro düzeylerde uygulamalar yapmaktadır. Mikro düzeyde engelli bireyin problemini çözmek için makro düzeyde müdahaleler gerçekleştirmek önemli bir yere sahiptir. Engellilere yönelik makro sosyal hizmet müdahalesi, politika bazlı ve toplumsal düzeyde gerçekleştirilen sosyal hizmet stratejilerini ifade etmektedir. Bu tür müdahaleler, engelli bireylerin haklarına erişimlerinin sağlanmasını,  toplumsal entegrasyonunu ve yaşam kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Makro düzeydeki müdahalelerin gerçekleştirilmesi noktasında karşımıza çıkan sivil toplum kuruluşları; engellilere yönelik geniş kapsamlı politikaların ve programların tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi, toplumun engelliliğe yönelik farkındalığının arttırılması, engellilerin yaşadıkları problemlere sürdürülebilir çözümlerin üretilmesi konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Engellilik bağlamında makro sosyal hizmet ve sivil toplum kuruluşları üzerine yapılan bu derleme ile alanda mevcut olan bilgilerin bir araya getirilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, engellilik, makro müdahale ve sivil toplum tanımlarından yola çıkılarak, engelli bireylerin toplumsal entegrasyonunu artırmak, haklarına saygı göstermek ve eşit fırsatlar sunmak amacıyla gerçekleştirilen makro düzeydeki sosyal hizmet müdahaleleri ve sivil toplum kuruluşlarının savunuculuk çabaları ele alınmıştır. Bu alanda yapılan derleme çalışmaları; mevcut durumun analizi, başarıların ve zorlukların anlaşılması, geleceğe yönelik politikaların geliştirilmesi ve toplumda engellilere yönelik daha kapsayıcı bir yaklaşımın benimsenmesi noktasında önemli bir yere sahiptir.

Keywords

Abstract

Disability is a phenomenon that limits the life of the individual due to inaccessible structures and systems. This situation causes disabled people to face various problems in their daily lives. Social work profession makes applications at micro, mezzo and macro levels in order to solve the problems experienced by disabled individuals. It is important to realize interventions at the macro level to solve the problem of the disabled person at the micro level. Macro social work intervention for people with disabilities refers to social work strategies realized at policy-based and social level. Such interventions aim to ensure access to rights, social integration and improve the quality of life of persons with disabilities. Non-governmental organizations, which we encounter at the point of realizing macro-level interventions, play an important role in designing, implementing and evaluating comprehensive policies and programs for people with disabilities, raising public awareness of disability, and producing sustainable solutions to the problems experienced by people with disabilities. This review on macro social work and non-governmental organizations in the context of disability aims to bring together the information available in the field. In this context, based on the definitions of disability, macro intervention and civil society, macro-level social work interventions and advocacy efforts of non-governmental organizations have been discussed in order to increase the social integration of persons with disabilities, respect their rights and provide equal opportunities. Review studies in this field have an important place in analyzing the current situation, understanding the successes and challenges, developing policies for the future and adopting a more inclusive approach towards persons with disabilities in society.

Keywords