Stoksuz E-Ticaret Modelinde Gümrük ve Lojistik Süreçlerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 2
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-22 04:46:30.0
Language : Türkçe
Konu : Pazarlama
Number of pages: 260-268
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

E-ticaret pazarının hızla büyümesi ve artan internet penetrasyonu ile birçok farklı e-ticaret modelleri geliştirilmiştir. Günümüzde, temeli B2C (işletmeden-tüketiciye) e-ticaret modeline dayanan stoksuz satış diğer adıyla Dropshipping girişimciler tarafından yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Düşük yatırım ile çevrimiçi mağaza üzerinden satışın gerçekleştirildiği bu modelde, girişimciler stok maliyetinden ve zamandan tasarruf edebilmektedir. Aynı zamanda, girişimciler küresel pazarlarda doğru ürün seçimi ile döviz üzerinden kazanç sağlayabilmektedir. Bununla birlikte, stoksuz e-ticaret modelinde müşteri geri bildirimleri iş performansını doğrudan etkileyebilmektedir. Bu açıdan bakıldığında, müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi açısından önemli bir faktör olan ürünlerin zamanında teslimatı için kargo süreçlerinin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi gerekmektedir. Özellikle uluslararası pazarlama faaliyetlerinde bulunan girişimciler açısından lojistik operasyonlar ve gümrükleme işlemleri büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple araştırmada, stoksuz e-ticaret modelinde lojistik ve gümrük süreçlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

With the rapid growth of the e-commerce market and increasing internet penetration, many different e-commerce models have been developed. Nowadays, stockless selling, also known as Dropshipping, which is based on the B2C (business-to-consumer) e-commerce model, has begun to be widely used by entrepreneurs. In this model, where sales are made through an online store with low investment, entrepreneurs can save on inventory costs and time. At the same time, entrepreneurs can earn money in foreign currency by choosing the right product in global markets. However, in the stockless e-commerce model, customer feedback can directly affect business performance. From this perspective, cargo processes must be carried out successfully for the timely delivery of products, which is an important factor in ensuring customer satisfaction. Logistics operations and customs clearance are significant, especially for entrepreneurs engaged in international marketing activities. For this reason, the research aims to examine logistics and customs processes in the stockless e-commerce model.

Keywords