Antik Dönemde Kralların Aslanlarla Olan Mücadelelerinin Sportif Yönden İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 2
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-29 03:42:01.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 283-297
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı antik çağlardan itibaren Kralların Aslanlar ile Mücadele ve Avlanmalarının spor açısından incelenmesidir. Literatür taraması yapılmıştır. Eski çağlardan itibaren Kralların Aslanlar ile mücadelesi değişik amaçlar ile gerçekleşmiştir.   Aslanlarla mücadelelerin krallara tanrısal güç vermesi yanında halkına kendini güçlü gösterme isteği bunlardan bazılarıdır. Aslanlar ile mücadele özellikle Asur krallarının en meşhur avlanma sporu olarak kabul edilir. Aslanlar ile mücadele Mezopotamya, Mısır ve antik Yunanda kralların sporu olarak yapıldığı düşünülür. Hatta Antik yunanda aslanlarla mücadele mitolojik boyuta kavuşmuştur. Kralların Aslanlarla mücadeleleri saray ve mezarlar duvarlarına, stellere, mühürlere ve vazolara yansımıştır. Sonuç: Eski çağlarda Kralların aslanlarla mücadeleleri güçlerini diğer insanlara kabul ettirmek, kendilerine erişilmez veya tanrısal bir güç vermek isteği gibi amaçlarla yapılsa da avlanma sporu olarak kabul edilebilir. Tabiatın en güçlü hayvanı olan Aslan aynı zamanda Kutsal bir varlık olarak görüldüğünden onunla yapılan mücadelelerde galip gelmek krallara Tanrısal güç kazandırmasını da sağlamış olabilir.  Asurlularda Kralların aslanlarla mücadeleleri Daha sonraları Antik Yunan, Roma ve Mısırda da devam etmiştir. Antik Yunanda ve Roma’da porun mitolojik ağırlıklı olması ile mücadelelerin destansı özellik kazandığı görülmüştür. Hatta Aslan figürlerine kadın resimleri eklenerek veya kanat takılarak melek konumuna yükseltilme figürleri sanat eserlerine yansımıştır.  Aslanlar ile yapılan mücadeleleri içeren bazı figürlere bakıldığında ok isabet şekillerinden, korkunun her zaman hâkim unsur olduğunu da göz ardı etmemek gerekir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the Kings Fighting and Hunting with Lions in terms of sports since ancient times. A literature review was conducted. Since ancient times, the struggle of Kings with Lions has been carried out for different purposes. Some of these are that fights with lions give kings divine power, as well as the desire to show themselves strong to their people. Fighting with lions is considered the most famous hunting sport, especially of the Assyrian kings. It is thought that fighting with lions was a sport of kings in Mesopotamia, Egypt and ancient Greece. In fact, the struggle with lions reached a mythological dimension in ancient Greece. The struggles of the kings with the lions are reflected on the walls of palaces and tombs, on steles, seals and vases. Conclusion: Although the fights of kings with lions in ancient times were done for the purpose of making other people accept their power and giving themselves an inaccessible or divine power, it can be considered as a hunting sport. Since the lion, the strongest animal of nature, is also seen as a sacred being, winning the fights with it may have enabled the kings to gain divine power. The struggles of kings with lions in the Assyrians continued later in Ancient Greece, Rome and Egypt. It has been observed that in ancient Greece and Rome, the struggles gained epic character due to the mythological emphasis of the sport. In fact, images of lion figures being elevated to the status of angels by adding images of women or attaching wings were reflected in works of art. When looking at some figures depicting struggles with lions, we should not ignore the fact that fear is always the dominant element in the arrow hit patterns.

Keywords