Eğitim Yöneticilerinin Yönetim Sürecinde Karşılaştığı Sorunlara İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Tematik bir yaklaşımda Kahramanmaraş İli Örneği

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 3
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-29 17:39:56.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 395-408
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Kahramanmaraş'ta resmi liselerde görev yapan okul yöneticilerinin eğitim yönetimi sürecinde karşılaştıkları sorunları ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini tematik bir yaklaşım ile değerlendirmektedir. Araştırma, eğitim yönetiminin teorik ve pratik boyutlarını incelerken, yöneticilerin karşılaştığı güncel zorluklara dikkat çekmektedir. Eğitim yöneticileri, okulların temel amaçlarına ulaşabilmek için kaynakları adil, verimli ve etik bir şekilde yönetmeye çalışırken çeşitli engellerle karşılaşmaktadırlar. Çalışma, yöneticilerin eğitim yönetimi bilgisine erişimdeki zorluklar, teorik bilgilerin pratiğe yansıtılmasındaki yetersizlikler ve akademisyenlerle olan işbirliğinin güçlendirilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Çalışma sonucunda, eğitim yönetimi uygulamalarını iyileştirmek için akademisyenlerin sahaya daha fazla inmesi, teorik bilgilerin pratik örneklerle desteklenmesi ve yöneticilerin profesyonel eğitimlerle desteklenmesi önerilmektedir.

Keywords

Abstract

This study evaluates the problems encountered by school administrators working in public high schools in Kahramanmaraş in the educational management process and the solution suggestions for these problems with a thematic approach. While the research examines the theoretical and practical dimensions of educational management, it draws attention to the current challenges faced by administrators. Educational administrators face various obstacles while trying to manage resources fairly, efficiently and ethically in order to achieve the basic goals of schools. The study revealed the difficulties in accessing educational management information by administrators, the inadequacy in reflecting theoretical knowledge into practice, and the need to strengthen cooperation with academics. As a result of the study, it is recommended that academicians go into the field more, support theoretical knowledge with practical examples, and support administrators with professional training in order to improve educational management practices.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics